CBR Schedule: Jan 7 - Jan 13

Monday, January 7: Luke 5 & Genesis 5
Tuesday, January 8
:  Luke 6 & Genesis 6
Wednesday, January 9:  Luke 7 & Genesis 7
Thursday, January 10: Luke 8 & Genesis 8
Friday, January 11:  Luke 9 & Genesis 9
Saturday, January 12: Psalm 2
Sunday, January 13: No Reading